பைந்தமிழ்ச் சோலை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ....மரபுப் பூக்கள் மட்டும் இங்கே பூக்கின்றன அதன் வாசனைகள் உங்கள் நுகர்ச்சிக்காக ! ''மரபு மாமணி பாவலர் மா.வரதராசன் ''

26 Mar 2017

காரிகைக் களிப்பு - 01 வாழ்த்துப் பாமாலை

காரிகைக் களிப்பு - 01 வாழ்த்துப் பாமாலை

********************************************
அன்பு நண்பர்களே! கவிஞர்களே.!
வழக்கமாக நம் பயிற்சியின் கருத்துகளைத் தொகுத்துப் பயிற்சிப் பாமாலை எனப் பைந்தமிழ்ச் செம்மல் venkatesan பதிவிடுவது வழக்கம். 
இக்காரிகைக் களிப்புக்கு நான் கொடுத்த வாழ்த்துகளைத் தொகுத்து வாழ்த்துப் பாமாலை

காரிகைக்_களிப்பு - 01.தொகுப்பு

காரிகைக்_களிப்பு - 01.தொகுப்பு

அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்ற இந்த. புதிய பகுதியான காரிகைக் களிப்பு 01 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல்வேறு கருத்துகளை வெளிக்கொணர்ந்த

"காரிகைக் களிப்பு -1

 "காரிகைக் களிப்பு " - 01


      ன்புக்குரிய பைந்தமிழ்ச் சோலைப் பாவலர்களே! அனைவருக்கும் வணக்கம்.
         பாட்டியற்றுக :26 மிகவும் எளிமையானதென்பதால்  இன்று ஒரு புதிய போட்டி வெளியாகிறது. அது "காரிகைக் களிப்பு " என்பதாகும்