பைந்தமிழ்ச் சோலை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ....மரபுப் பூக்கள் மட்டும் இங்கே பூக்கின்றன அதன் வாசனைகள் உங்கள் நுகர்ச்சிக்காக ! ''மரபு மாமணி பாவலர் மா.வரதராசன் ''

14 Oct 2017

காமாட்சியம்மன்_ஒருபா_ஒருபஃது

காமாட்சியம்மன்_ஒருபா_ஒருபஃது


 சென்னையிலேயே பிறந்து வளர்ந்து 45 அகவை ஆகியும், கோவிலுக்கு மிக அருகில் சொந்த வீடு கட்டிக் குடியேறி,  ஏறத்தாழ 4 திங்களாகியும்

27 Sep 2017

தமிழறிவோம்

மாணவர்களுக்கான எளிய தமிழ் இலக்கணம்.  . . !                                                                            பாடம்:2


சுருக்கமான இலக்கண விளக்கம். 

மாணவர்கள் தேர்வில் மதிப்பெண் அதிகமாகப் பெறும் வகையில் அமைந்த பாடங்கள்.


எம் பாடங்கள் அடுத்தடுத்து வரவுள்ளன. அவற்றைத் தவறாமல் தொடரக் கீழுள்ள காணொலியைக் கண்டு (லைக், ஷேர்,  சப்ஸ்கிரைப்)  செய்தால் போதும்.

தமிழை எளிதாகக் கற்போம்!

தமிழன்புடன்
மரபு மாமணி பாவலர் மா.வரதராசன்

26 Sep 2017

தமிழறிவோம்

தமிழறிவோம் 


மாணவர்களுக்கான! எளிய தமிழ் இலக்கணம்.  . .முதல் பாடம்.

சுருக்கமான இலக்கண விளக்கம். 

மாணவர்கள் தேர்வில் மதிப்பெண் அதிகமாகப் பெறும் வகையில் அமைந்த பாடங்கள்.

"தமிழறிவோம் "என்னும்

5 Jul 2017

கவியரங்கக் கவிதை (காணொலி)

கவியரங்கக் கவிதை (காணொலி) 

அன்பு நண்பர்களே !
கீழுள்ள இணைப்பில் சென்று இந்தக் காணொலியைத்

17 May 2017

சோலை மெய்ஞ்ஞானப் புலம்பல்

                  சோலை மெய்ஞ்ஞானப் புலம்பல்

     அன்பு நண்பர்களே!

நம் சோலையில் தனியாக உள்பெட்டியிலும் , கருத்து பகுதியிலும் தான் இதுவரை நாம் அந்தாதி பாடிப் பதிவு செய்துள்ளோம்..
முதன் முறையாக பொதுவான ஒரு பேச்சுச் சாளரத்தில் (உள்பெட்டியில்) நிகழ்ந்த அந்தாதிக் கூத்து !
பத்திரகிரியாரின் மெய்ஞ்ஞானப் புலம்பலை

21 Apr 2017

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு 26 (மருட்பா.)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:26 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு 25 (வஞ்சி விருத்தம்)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:25 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு 24 (வஞ்சித் தாழிசை)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:24 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு 23 (வஞ்சிப் பா)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:23 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு 22 (வெண்கலிப்பா)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:22 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு 21 (கட்டளைக் கலிப்பா)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:21 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு 20 ( சந்தக் கலிவிருத்தம்)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:20 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு 19 ( தரவு கொச்சகக் கலிப்பா)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:19 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு 18 (கலிவிருத்தம்)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:18 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு 17 (கலித்தாழிசை)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:17 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

20 Apr 2017

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு 16 (காப்பியக் கலித்துறை)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:16 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு 15 (கட்டளைக் கலித்துறை)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:15 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 14 (எண்சீர் ஆசிரிய விருத்தம்)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:14 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 13 (எண்சீர் ஆசிரிய விருத்தம்)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:13 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 12 (எழுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:12 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 11 (அறு சீர் ஆசிரிய விருத்தம்)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:11 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 10 (அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:10 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 9 (அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:9 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 8 (ஆசிரியத் தாழிசை)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:8 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 7 (நேரிசை ஆசிரியப் பா)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:7 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 6 (வெளிவிருத்தம்.)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:6 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 5 ....தொடர்ச்சி...


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:5 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 5 (ஓரொலி வெண்டுறை.)

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 5
அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:5 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

..பாட்டியற்றுக தொகுப்பு: 4 ...தொடர்ச்சி

..பாட்டியற்றுக தொகுப்பு: 4 
...தொடர்ச்சி

11 Apr 2017

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 4 (வெள்ளொத்தாழிசை.)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:4 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 3 (நேரிசை வெண்பா.)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:3 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 
இது போட்டியன்று...பயிற்சி என்பதால் தரம்பிரித்தோ, மதிப்பீட்டின்படியோ வரிசைப்படுத்தப்படவில்லை. கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண், கவிஞர்கள் அனுப்பிய வரிசைப்படியே தொகுப்பின் ஒழுங்கிற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பதிவைப் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைக் கருத்துப்பகுதியில் பதியவும். பாடியவர்களைப் பாராட்டவும் செய்தால் அவர்களுக்கு ஊக்கமாக அமையும்.
இந்தப் பயிற்சியில் பிழை திருத்தம் செய்து உதவிய புலவர் செந்தமிழ்ச்சேய் சின்னசாமி அவர்கள் உள்ளிட்ட அனைருக்கும் என் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இப்பதிவை எப்போது வேண்டுமானாலும் பார்க்க வசதியாக நம்முடைய பைந்தமிழ்ச் சோலையின் வலைப்பூப் பக்கத்திலும் painthamizhchokai blogspot.com பகுதியிலும் பதியப்பட்டுள்ளது. அனைத்துப் பயிற்சிப் பாடல்களின் தொகுப்பும் அதில் பதியப்படும். 
பார்ப்பதற்கு ஒரு புத்தகத்தின் வழி யாப்பு இலக்கணம் கற்பது போல் இருக்கும்.
நன்றி.!
***** ***** *****
. பாட்டியற்றுக,--3

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 2 (குறள் வெண்பா.)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:2 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது. 
இது போட்டியன்று...பயிற்சி என்பதால் தரம்பிரித்தோ, மதிப்பீட்டின்படியோ வரிசைப்படுத்தப்படவில்லை. கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண், கவிஞர்கள் அனுப்பிய வரிசைப்படியே தொகுப்பின் ஒழுங்கிற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பதிவைப் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைக் கருத்துப்பகுதியில் பதியவும். பாடியவர்களைப் பாராட்டவும் செய்தால் அவர்களுக்கு ஊக்கமாக அமையும்.
இப்பதிவை எப்போது வேண்டுமானாலும் பார்க்க வசதியாக நம்முடைய பைந்தமிழ்ச் சோலையின் வலைப்பூப் பக்கத்திலும் painthamizhchsolai blogspot.com பகுதியிலும் பதியப்பட்டுள்ளது. அனைத்துப் பயிற்சிப் பாடல்களின் தொகுப்பும் அதில் பதியப்படும். 
பார்ப்பதற்கு ஒரு புத்தகத்தின் வழி யாப்பு இலக்கணம் கற்பது போல் இருக்கும்.
நன்றி.!
***** ***** *****
. பாட்டியற்றுக,--2

#பாட்டியற்றுக_தொகுப்பு - 1 (வெண் செந்துறை.)


அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! பாட்டியற்றுக:1இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல புதிய கவிஞர்கள் இப்பயிற்சியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த ஊக்கத்தையும், மகிழ்வையும் தருகிறது.
இது போட்டியன்று...பயிற்சி என்பதால் தரம்பிரித்தோ, மதிப்பீட்டின்படியோ வரிசைப்படுத்தப்படவில்லை. கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண், கவிஞர்கள் அனுப்பிய வரிசைப்படியே தொகுப்பின் ஒழுங்கிற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பதிவைப் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைக் கருத்துப்பகுதியில் பதியவும். பாடியவர்களைப் பாராட்டவும் செய்தால் அவர்களுக்கு ஊக்கமாக அமையும்.
இப்பதிவை எப்போது வேண்டுமானாலும் பார்க்க வசதியாக நம்முடைய பைந்தமிழ்ச் சோலையின் வலைப்பூப் பக்கத்திலும் painthamizhcholai blogspot.com பகுதியிலும் பதியப்பட்டுள்ளது. அனைத்துப் பயிற்சிப் பாடல்களின் தொகுப்பும் அதில் பதியப்படும். 
பார்ப்பதற்கு ஒரு புத்தகத்தின் வழி யாப்பு இலக்கணம் கற்பது போல் இருக்கும்.
நன்றி.!
***** ***** *****
. பாட்டியற்றுக,--1

26 Mar 2017

காரிகைக் களிப்பு - 01 வாழ்த்துப் பாமாலை

காரிகைக் களிப்பு - 01 வாழ்த்துப் பாமாலை

********************************************
அன்பு நண்பர்களே! கவிஞர்களே.!
வழக்கமாக நம் பயிற்சியின் கருத்துகளைத் தொகுத்துப் பயிற்சிப் பாமாலை எனப் பைந்தமிழ்ச் செம்மல் venkatesan பதிவிடுவது வழக்கம். 
இக்காரிகைக் களிப்புக்கு நான் கொடுத்த வாழ்த்துகளைத் தொகுத்து வாழ்த்துப் பாமாலை

காரிகைக்_களிப்பு - 01.தொகுப்பு

காரிகைக்_களிப்பு - 01.தொகுப்பு

அன்பு நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்ற இந்த. புதிய பகுதியான காரிகைக் களிப்பு 01 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை எழுதிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
பல்வேறு கருத்துகளை வெளிக்கொணர்ந்த

"காரிகைக் களிப்பு -1

 "காரிகைக் களிப்பு " - 01


      ன்புக்குரிய பைந்தமிழ்ச் சோலைப் பாவலர்களே! அனைவருக்கும் வணக்கம்.
         பாட்டியற்றுக :26 மிகவும் எளிமையானதென்பதால்  இன்று ஒரு புதிய போட்டி வெளியாகிறது. அது "காரிகைக் களிப்பு " என்பதாகும்

6 Feb 2017

இந்திய அரசியல் சட்டம் 5


இந்திய அரசியல் சட்டம்சில விளக்கங்கள். . . 


சட்டமும் உரிமையும் : பகுதி 5

வழக்கறிஞர் ரவிகல்யாணராமன்


நீதிபதிகள் பலர் சேர்ந்து அமர்ந்து ஒரு வழக்கைக் கேட்டுத் தீர்ப்பு வழங்கும் போது,

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம்,4


இந்திய அரசியல் சட்டம்

சில விளக்கங்கள். . . பகுதி : 4

வழக்கறிஞர்விகல்யாணராமன்

இந்திய அரசியல் அமைப்பு முறை முழுக் கூட்டாட்சி அமைப்பு முறை இல்லை

26 Jan 2017

இந்திய அரசியல் சட்டம், 3

இந்திய அரசியல் சட்டம்
சில விளக்கங்கள். . . 

வழக்கறிஞர் திரு.ரவி கல்யாணராமன்


சட்டமும் உரிமையும்: பகுதி 3
****
"தருமத்தில் மகிழ்ச்சியும், அதர்மத்தில் வெறுப்பும் மக்கள் உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும். இல்லாவிடில் எந்த அரசியல் முறையும் எந்தப் பொருளாதார முறையும் சுகம் தராது" (ராஜாஜி)
****
இந்திய அ.அ.ச. வடிவமைக்கப்பட்ட வரலாறே, பல திருப்பங்கள் கொண்ட ஒரு

25 Jan 2017

இந்திய அரசியல் சட்டம்.2


இந்திய அரசியல் சட்டம்.
சில விளக்கங்கள். . . 

வழக்கறிஞர் திரு.ரவி கல்யாணராமன்சட்டமும் உரிமையும்: பகுதி 2Indian Constitution என்ற இந்திய அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தை இனி அ.அ.ச. என்று

24 Jan 2017

இந்திய அரசியல் சட்டம் 1


இந்திய அரசியல் சட்டம்
       சில விளக்கங்கள். . . 

(வழக்கறிஞர் திரு.ரவி கல்யாணராமன் )

ஜல்லிக்கட்டு விவகாரம் தொடர்பாக எழுந்த சட்டப் பிரச்சினையின் சுருக்கமான வரலாற்றை

17 Jan 2017

ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவு போராட்டம். . .

கடற்கரைப்_புரட்சி (17/01/2017
செவ்வாய்க் கிழமை மாலை 6.00 மணி) 

ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவு போராட்டம். . .

************************************
அலையலையாய்ச் சேர்ந்ததுபார் இளைஞர் கூட்டம்
   ஆர்ப்பரித்துக் கிளம்புதடா அணிதி ரண்டே.

4 Jan 2017

எங்கள் செல்லம்

எங்கள் செல்லம் பைந்தமிழ்ச் சோலை விழா- படங்கள் ...

பைந்தமிழ்ச் சோலை விழா- படங்கள் ...

கவியரங்கத் தலைவர் வெங்கடேசன் ...

அவையோர் ...

கவிஞர் .பொன்.பசுபதி ஐயா ...

நூல் வெளியீடு ...புலவர் வெற்றி அழகன்...

 சேலம் பாலன் , மணிமேகலை குப்புசாமி ,
 ராஜ கிருட்டிணன் ,
விவேக்பாரதி ...
தலைமையுரை ஆற்றும்போது             

3 Jan 2017

படித்ததில் பிடித்தது. . .

   


படித்ததில் பிடித்தது. . .

         என்னவளின் கண்

              (ஒரு பா ஒருபஃது!)                          நேரிசை வெண்பா

"பைந்தமிழ்ச் செம்மல் " ஸ்ரீவெங்கடேசன்


வில்லினின் றம்பு விடுபடாக் காலையும்
கொல்லுதே என்ன கொடுமை - மெல்லியளால்
விற்புருவக் கீழே விழியம்பு கொண்டென்னை

#சிற்றிலக்கிய_விளக்கம் :3


சிற்றிலக்கிய_விளக்கம் :3

           "பல்சந்த மாலை "
           *******************

சிற்றிலக்கிய வகைகளில் மிகவும் இனிமை தரக்கூடியது. காரணம் பல சந்தங்களில் கவிஞனின் எழுத்தாற்றலை வெளிக்காட்டும் வகையாகும்.  இவ்வகைக்கும் பாடுபொருளில்