பைந்தமிழ்ச் சோலை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ....மரபுப் பூக்கள் மட்டும் இங்கே பூக்கின்றன அதன் வாசனைகள் உங்கள் நுகர்ச்சிக்காக ! ''மரபு மாமணி பாவலர் மா.வரதராசன் ''

5 Jul 2017

கவியரங்கக் கவிதை (காணொலி)

கவியரங்கக் கவிதை (காணொலி) 

அன்பு நண்பர்களே !
கீழுள்ள இணைப்பில் சென்று இந்தக் காணொலியைத்
தொடர்விருப்புக் கொடுத்தால் , 

இனி நான் கொடுக்கவிருக்கும் தமிழிலக்கணப் பாடங்களின் காணொலிகள் தவறாமல் உங்களை வந்தடையும்.

பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். . .

தமிழன்புடன் 
மா.வரதராசன்
https://youtu.be/rA8_5wR6dvI

No comments: